ceník služeb

Ceník služeb a servisních prací mm computer s.r.o

servisní práce, práce technika 1 hodina790,- Kč
zaváděcí práce1 km12,- Kč
zaváděcí práce – Hlinsko1 ks200,- Kč
diagnostika závady 1 ks490,- Kč
další servisní službydle dohody
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Účtujeme každých započatých 30 minut práce, avšak minimálně 1 hodinu práce.

Ceník služeb Helios RED

Účtujeme každých započatých 30 minut práce, avšak minimálně 1 hodinu práce. Výjimkou je konzultace přes vzdálené připojení, kde účtujeme minimálně 0,5 hodinu práce.

Uvedené ceny zahrnují slevy pro zákazníky, kteří mají zaplacenou systémovou podporu. V ostatních případech jsou uvedené hodinové sazby o 50% vyšší. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena 590,- Kč platí pro zákazníky mající zaplacenu systémovou podporu u mm computer s.r.o.

Standardní služby k software
101 Instalace a reinstalace programů započatá hodina 1 650 Kč
102 Konzultace k programům započatá hodina 1 250 Kč
103 Individuální zaškolení k programům započatá hodina 1 250 Kč
105 Konzultace přes vzdálené připojení započatá půlhodina 825 Kč
Speciální služby
201 Analytické a programovací práce, opravy a převody dat, příprava zpracování nového roku započatá hodina 1 650 Kč
202 Instalace a konfigurace počítače, periférií, OS a software třetích stran započatá hodina 1 650 Kč
203 Konfigurace, nastavení, správa počítačové sítě započatá hodina 1 650 Kč
Ostatní služby, poplatky a příplatky
301 Příprava na konzultaci (zahrnuje i čas strávený na cestě tam a zpět, který nepřesáhne 1 hodinu) každý samostatný výjezd 800 Kč
302 Cestovné  cena za 1 km 9 Kč
303 Čas strávený na cestě (který přesáhne 1 hodinu)  započatá hodina 400 Kč
Standardní převody dat
Číselník obchodních partnerů (organizací) 3 300 Kč
Skladové karty 3 300 Kč
Majetek
– dlouhodobý majetek (včetně odpisů)
– drobný majetek
 
3 300 Kč
1 650 Kč
Osobní karty zaměstnanců 4 950 Kč
Neuhrazené pohledávky a závazky 3 300 Kč