Informační systém HELIOS

Proč HELIOS?

Informační systém je vyvinut tak, aby svým zákazníkům pomáhal orientovat se v záplavě údajů, které souvisejí s činností každé firmy. Díky množství specializovaných modulů se vždy přizpůsobí potřebám firmy, bez ohledu na její velikost a oborové zaměření.

 • Komplexní a přizpůsobivé informační systémy pro vaše podnikání
 • Pokrývají veškeré činnosti a oblasti výroby, obchodu, služeb a veřejné správy
 • Zpracovávají komplexní podnikové agendy od podnikatelů až po velké firmy
 • Rozšiřující se nabídka oborových řešení
 • Manažerské vyhodnocování, CRM, Business Intelligence, Document Management

Proč HELIOS Red?

HELIOS Red je komplexní ekonomický a účetní  systém pro malé společnosti a podnikatele. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci. Mohou jej používat plátci i neplátci DPH. Systém podporuje podnikání ve službách i v obchodě. Díky intuitivnímu ovládání si jej oblíbilo mnoho podnikatelů.

Výhody HELIOS Red

HELIOS Red je cenově dostupný a snadno instalovatelný systém, který vám pomůže ve všech oblastech vašeho podnikání, např. v daňové evidenci nebo účetnictví, personalistice a mzdách, majetku, skladovém hospodářství, prodejních a nákupních objednávkách, pokladním prodeji či manažerském vyhodnocování.

 • Komplexní účetní, fakturační a skladový systém.
 • Pro malé společnosti a podnikatele.
 • Možnost zahájení práce ihned.
 • Propracovaná a jednoduchá funkcionalita.
 • Elektronická podání evidenčních údajů pro veřejnou správu.
 • Řada návazných a rozšiřujících řešení.
 • Napojení na e-shopy.
 • „Start verze“ bez počáteční investice.
 • Vhodný pro všechny oblasti podnikání.
 • Kvalitní telefonické poradenství.

Účetní a ekonomický systém HELIOS Red

HELIOS Red je ideální účetní program pro malé firmy, kterým se zatím nevyplatí investice do velkých systémů. HELIOS Red je však v případě růstu firmy možno snadno převést na jiný ze systémů HELIOS, které jsou určeny pro větší subjekty.

Z hlediska vedení účetnictví lze ekonomický systém HELIOS Red použít jak k vedení podvojného účetnictví, kdy je každá položka na účtu spárovaná s položkou na jiném účtu, tak k vedení daňové evidence.

Fakturace v systému

Naši klienti oceňují fakturační systém, kde je možno připravit dodací list, vystavit vyúčtování ve formě faktury, daňového dokladu, dobropisu, vrubopisu, proforma faktury, penalizační faktury či uživatelem určeného a jím pojmenovaného výstupního dokladu.

Skladový program

Funkcionalita Skladová evidence, resp. skladový program je možné používat samostatně nebo jako součást aplikace HELIOS Red. Poskytuje širokou škálu možností vedení skladové evidence, a to jak pro zásoby surovin, materiálu, hotových výrobků i polotovarů nebo zboží. Systém dovoluje vést více skladů hromadně.

Více informací o všech funkcionalitách se dozvíte na stránce věnované informačnímu systému HELIOS.